Astrologija podržava teoriju o sedmogodišnjim životnim ciklusima, sa kojom se slažu i mnogi psiholozi i filozofi. Austrijski naučnik Rudolf Štajner, razvio je teoriju ličnog razvoja, na osnovu ovih ciklusa, povezanih sa planetarnim uticajem Urana, koji donosi revolucionarne promene i razvoj i koji svakih sedam godina menja astrološki znak. Štajner smatra da se sedmogodišnji ciklusi odvijaju celog života i da svi koji se bave zdravljem, odnosima i obrazovanjem, treba ovo da imaju u vidu.

Od rođenja do sedme godine

Kad život počne, stvaraju se temelji za izgradnju stukture ličnosti. Novorođenče donosi potencijal inteligencije, kreativnosti i autentičnosti, a tokom prve sedmogodišnje faze najizrazitiji su instinkti gladi, potreba za ljubavlju, zaštitom i podrškom, a takođe se razvija motorika, govor, pokret, kao i odnos prema sebi i okolini. Dete usvaja osnovna znanja (stiče uverenja) o tome što je korisno, zabavno ili štetno (postavke koncepta razlike između dobra i zla).

U ovom periodu potpuno smo zavisni od brige odraslih na fizičkom, emotivnom i duševnom nivou i ako ne dobijemo ljubav, podršku, pažnju i brigu, ovde se formiraju traume i emotivne povrede koje izlaze na videlo u našim emotivnim odnosima, kasnije, naročito onda kada doživljavamo da nas partner napusti ili je emotivno nedostupan. Ako u fazi potrebe za ljubavlju i telesnom blizinom voljene osobe (roditelja) nastane trauma, u odraslom dobu ćemo imati snažan strah od napuštanja i očajničku emotivnu glad. Iz ovog perioda potiču mnogi naši strahovi, zavisnosti i nesigurnosti.

Od 7 do 14 godine

Počinje otkrivanje koncepata i povezanosti ideja i emocija, zajedno sa drastičnim fizičkim promenama. Timus (grudna žlezda) se smanjuje, polni organi se razvijaju, rastu stalni zubi. Uz fizički razvoj, razvija se osećaj za ispravno i pogrešno, kao i društvena odgovornost. Od stvaranja bujnog unutrašnjeg sveta prelazi se u buran svet puberteta, otkrivaju se interesovanja i aktivnosti koje određuju pravac kasnijih životnih opredeljenja. Uči se kontrola instinkta u korist grupne dinamike, deljenje sa drugima, komunikacija. Navike stečene u prvom ciklusu sada postaju deo karaktera deteta koje raste.

ariel lustre 265961 1 Sedmogodišnji životni ciklusi

Od 14 do 21 godine

Postajemo svesniji sebe, razvijamo samosvest. Emotivna lepeza interesovanja se širi u svim sverovima – javlja se sklonost ka muzici, umetnosti, književnosti, ljudima. Ovo je takođe vreme buđenja nezavisnosti i odvajanja od roditelja, kao i sticanja svesti o sopstvenoj seksualnosti. Suprotni pol i seks postaju sve važniji, javlja se novi spektar emocija. Prisutna je želja za istraživanjem odnosa sa drugima, otkrivamo svoje granice i potrebe, a seksualni nagon je teško savladiv. Ipak, imamo romantičan pogled na svet i nismo sasvim u stanju da drugu osobu vidimo i procenimo realno. Ovo je vreme kada počinje potraga za smislom života, period intenzivnih i često vrlo bolnih iskustava. Bezbrižnost detinjstva odlazi u nepovrat, a emocionalni razvoj je praćen nesigurnošću, nespretnošću u prisnim odnosima, promiskuitetom.

Od 21 do 28 godina

Mentalno i emocionalno ulazimo u odraslo doba. Gradimo temelje naše karijere i intimnih odnosa s nadom da će nam ostvarenja omogućiti d a pronašemo i zauzmemo svoje mesto u svetu odraslih. Pojavljuju se sposobnosti uvida, intuicije, rasuđivanja i razumevanja stvarnosti. Iskre interesovanja koje su tinjale u prethodnim ciklusima počinju da razavijaju trajni plamen. Ako smo u prethodna dva ciklusa imali zdrav emocionalni razvoj, sada možemo da razvijamo emocionalnu zrelost koja se manifestuje kao prepoznavanje partnerovih potreba, pri čemu se sopstvene ne negiraju i ne zanemaruju.

Postajemo svesni problema koji se javljaju u odnosima sa drugima, a potreba za slobodom s jedne strane i želja za vezanošću sa druge, mogu da stvore konflikt. U ovom razdoblju počinjemo da se suočavamo sa problemima i bolovima koje smo proživeli u najranijem detinjstvu i to se najviše ogleda na polju intimnih odnosa, shvatanja partnerske uloge i načina na koji rešavamo probleme. Ako sada ne detektujemo neke svoje rane i unutrašnje konflikte, to suočavanje će biti mnogo neposrednije u ciklusima koji slede.

Comments