Procenjuje se da je 8 od 10 ljudi zavisno od seksualnog odnosa koji se prema današnjim standardima svrstava u rang sa opojnim drogama i ostalim porocima.

Picture 404 Seksualna zavisnost

Svi znaju koliku opasnost po ljudski život nose zavisnosti od kocke, alkohola i droge. Iako ne toliko poznata, zavisnost od seksualnog odnosa po intenzivnosti poredi se sa zavisnošću od kokaina. Sve su češća javna priznanja poznatih na konferencijama pokrivenih od strane svih svetskih medija.

Kao i u većini stvari koje su u vezi sa bolestima zavisnosti, psiholozi su podeljeni. Jedni tvrde da ako čovek od nečega treba da bude zavisan to je upravo seks i da je ta tzv. zavisnost izgovor za raskalašno ponašanje. Ipak, druga strana ukazuje na opasnost koju ova zavisnost nosi sa sobom – kompulzivno ponašanje koje uništava porodicu i život, u nekim slučajevima i gore od ostalih bolesti zavisnosti.

Internet je u velikoj meri “diler” ove bolesti. Seks je danas svima dostupan preko ovog medija. Sajber seks je “novi kokain”, bolji u tom smislu jer se može lakše prikriti i demantovati nego pravi kokain ili druga vrsta droge. Američki terapeut Stefani Karnes kaže da je život onih koju seksualno zavisni uništen. Oni su skrhani, sve gube i sve mrze.

Seksualna zavisnost nije rezervisana samo za poznate i bogate. Pogađa ljude iz svih sfera života, nije ograničena na pol ili godine. Procenat zavisnika se povećava iz godine u godinu, a Internet u velikoj meri to potpomaže i olakšava. Psiholozi su takođe utvrdili da su muškarci ti koji češće postaju seksualni zavisnici.

Nekada se na alkoholizam gledalo kao na manu karaktera, na moralni problem. Seksualna zavinost je danas u tom stadijumu. Međutim, postoje bitne razlike.

Seksualni zavisnik nije neko ko je učestvovao u jednoj ili dve afere. Seksualni zavisnik je neko ko nema sposobnosti da prekine, poseduje prenaglešenu potrebu za ispunjenjem i ima manjak mesta za partnere u svom seksualnom životu bez obaziranja na posledice.

Kao i ostale zavisnosti i ova služi kao način ublažavanja bola prouzrokovanog nekom traumom. Većina sekusalnih zavisnika zlostavljana je u detinjstvu, što pored zavisnosti ima i negativan efekat u njihovoj otvorenosti i problemima sa intimnošću.

Ljudi koriste seks kao način bega, što aktivira centar za zadovljstvo u mozgu, slično kao zvuk ruleta za zavisnog kockara.

Pošto seksualna zavinost još nije klasifikovana kao medicinska dijagnoza, ne postoji ni pravi način testiranja. Lečenje se vrši ili preko grupnih terapija ili u ustanovama gde bi vas nedeljni boravak izašao između $6,000 i $8,000 dolara, a preporučeno je bar šest nedelja boravka.

Izlečenje je moguće posle tri do pet godina, ali je stopa povratka starim navikama vrlo visoka i moguća.


Pavle Zović voli Srbiju (koliko je to moguće), da ponekad nešto napiše i to podeli sa drugima. Uživa u životu i to želi svakome!

Comments