Nemojte se uopšte truditi da nastavite sa poslom posle ovog, jer znamo da ćete ostati da hipnotisano gledate u ove čarobne fotografije! Zaista neverovatno!

Kada pogledate ove fotografije ostajete zatečeni lepotom koju vidite.

Grafički dizajner Džordž Redhok zabavio se pretvaranjem fotografija u gifove, grafički format koji čini da se objekti na fotografiji pomeraju, i to ne bi bilo ništa čudno da on nema u velikoj meri oštećen vid.

Blind Artist Creates Cool GIFs1 Slepi umetnik stvara OČARAVAJUĆE gifove Blind Artist Creates Cool GIFs 6 Slepi umetnik stvara OČARAVAJUĆE gifove
Comments