Jedna od najispranijih, ali, interesantno, i dalje najaktuelnijih tema u svetu žena je – šta je to što muškarci traže u ženi. Da bismo pronašli odgovor, upustili smo se u razgovor sa nekolicinom muškaraca različitog godišta koji su bili dovoljno ljubazni da nam daju svoj osvrt na temu. Mada nimalo nisam pristalica ovakvih podela, radi, nekome, boljeg uputstva za sreću, predstavljamo vam 12 kategorija u koje su stavljene poželjne žene.

Gospođica Slatka                                               

Gospođica Slatka je žena/devojka koja je pozitivna, zadovoljna svojim životom, uvek nasmejana – pravo osveženje za svakoga ko je pored nje. Ona je dobra i poštena osoba bez mnogo (ili uopšte) ljubomore ili zlobe koja bi pokvarila sliku dobre devojke. Uvek je istinski srećna i voljna da vas vidi. Uživa u stvarima koje radite zajedno i raduje se svakom sledećem susretu. Ovakva devojka će muškarca svojim ponašanjem i stavom navesti da jedva čeka da je vidi ponovo.

Gospođica Jednakost

Ovakav tip žene/devojke je osoba koja lako može da spadne pod kategoriju feministkinje. Doduše, ne feministkinje koja zauzima radikalan stav mržnje prema muškarcima ili licemerni pseudo-feministički stav po kom se pod jednakošću podrazumeva da zahteva jednaka prava i jednaku platu, ali, isto tako, podrazumeva da će u izlasku muškarac uvek sve platiti. Gospođica Jednakost će razumeti da jednakost predstavlja širok pojam koji se rasteže od otvaranja vrata do izlaska na borbenu liniju. Ona veruje da bi svaki odnos trebalo da bude zasnovan na 50-50 partnerstvu i više je nego voljna da uleti sa plaćanjem dela troškova, jer je to ispravna stvar.

cao Šta muškarci traže u devojci? (1. deo)

Ljubav i očekivanja su oduvek bili usko povezani

Gospođica Sex    

Velika je sreća kada se naiđe na jednu ovakvu devojku! Gospođica Sex voli muškarce i voli sex – i ne pravi veliku famu oko toga. Ona ga ne prodaje, ne koristi ga kao alatku moći kojom će manipulisati muškarca – ona, samo, uživa u fizičkom užitku. Gospođicu Sex nikako ne bi trebalo pomešati sa nimfomankom koja pati od psiholoških problema. Štaviše, ona je samo uspela da svoje intimne delove skine sa postolja za licitaciju koja puca na najvišu ponudu i iskoristi ih u korisne svrhe. Većina žena je baš iz ovog razloga mrzi, jer Gospođica Sex uživa u tome što radi bez očekivanja da mora da dobije nešto zauzvrat ili bez ideje “da se daje” kao nagradu za nešto što joj je učinjeno. Muškarci vole žene koje su u bliskoj vezi sa svojom seksualnošću i koje su iskrene u vezi sa istom.

Comments