Savremeni šefovi nisu oni od ranije, čiji je posao bio da svojom pojavom ulivaju strahopoštovanje, a ne da se razumeju u svoj posao. Šef nema bezgranična ovlašćenja, mora da bude kompetentan, da poznaje svoje radnike i da sa njima ima dobru komunikaciju i saradnju. On je dužan da osigura najbolje rezultate, a to se nikako ne postiže zastrašivanjem i omalovažavanjem zaposlenih, nego ličnim primerom. Savremeni šefovi su primer svojim radnicima, uvek su im dostupni i očekuju od njih uključenost, posvećenost, kreativnost. Pa, ako si u strahu od novog šefa, ili si nova na poslu, pa tek treba da se uklopiš, ne pokušavaj da se dodvoriš šefu i ne plaši se da pokažeš svoj entuzijazam, kao i da tražiš objašnjenje i uputstva za ono što ne znaš i u šta nisi sigurna.

Ne moraš uvek da odobravaš šefove ideje

Ako zaista slušaš i razmišljaš o onome što šef predlaže na važnom zastanku, možda ćeš uočiti neke slabosti tog predloga i sinuće ti kako one mogu da se prevaziđu, kako stvari mogu da se pojednostave, ili efikasnije i brže obave. Zato sastanak i služi, da svi iznesu svoje komentare i ideje i da se pronađe najkonstruktivniji način da se nešto obavi. Ukoliko vidiš da vlada takva atmosfera, da su u kolektivu svi proaktivni, savremeni, upućeni i uključeni, pridruži se i iznesi svoje mišljenje i primedbe. Ali ako proceniš da je ono što imaš da kažeš u sukobu sa onim što šef izlaže, da bi tvoj predlog mogao da ga stavi u situaciju da se oseća neprijatno (uočila si da u nečemu greši), traži konsultacije posle sastanka, pa reci šefu nasamo to što si primetila.

posao 2 1 1 Šta savremen šef zaista očekuje od tebe

Šef će ti odrediti zadatak kad ga ima, ali on očekuje i da sama sebi nađeš zadatak

Ako ne čekaš da ti šef svaki put kaže šta treba da radiš, već se uključiš i sama pronađeš i postaviš zadatak, pokazuješ sigurnost u sebe i svoje sposobnosti, samostalnost u radu, inicijativu i kompetenciju. Ako želiš da učestvuješ u novom projektu, traži da te šef uključi i objasni čime možeš da doprineseš i na koji način. Možda nećeš odmah dobiti važan zadatak, ali ako sama tražiš više odgovornosti i više izazova, sigurno ćeš dobiti priliku da se iskažeš i dokažeš.

Comments