U novom veku, već možemo da prepoznamo razliku u partnerskim odnosima, u načinu na koji se mladi ljudi odnose prema vezama, u očekivanjima koja imaju od ljubavi i partnerstva. U očekivanjima savremenih muškaraca vrlo je malo tradicionalnog, ona su realnija i praktičnija – većina mladih ume da razlikuje zdrave i toksične odnose i želi da ostvari zdrave veze, koje se zasnivaju na poštovanju, razumevanju i toleranciji. Na spisku jednog istraživanja koje se bavilo očekivanjima savremenih muškaraca od njihovih partnerku, neočekivano prvo mesto zauzima ljubav prema sebi.

Momci bi voleli da njihove devojke više vole same sebe – da vide sebe njihovim očima, da vole svoje telo i da se ne bave neprekidnim “popravkama” – to je neurotično i neprivlačno. Devojke koje su svesne sebe, svog seksepila i svoje ličnosti, mnogo su opuštenije i privlačnije.

Više prostora u vezi – to je ono što je potrebno i savremenim devojkama, tako da to ne bi trebalo da izaziva rasprave i probleme. Ipak, nije lako suočiti se sa ljubomorom i posesivnošću, prevazići ih i omogućiti drugoj osobi da se oseti slobodno i ne gušiti je svojim emotivnim potrebama. To nije distanca, već rasterećenje – svako treba da ima dovoljno vremena za sebe, svoje prijatelje, interesovanja i aktivnosti koje se odvijaju van veze i bez prisustva partnera. Imati svoj život, imperativ je savremenih mladih ljudi, a partnerstvo bi trebalo da bude baza podrške i razumevanja za ostvarivanje sopstvenih ciljeva i ambicija.

Interesovanje, pažnja i briga, to je nešto što savremeni momci očekuju da dobiju u vezi. I to su odlike ljubavi, prisnosti i pripadnosti, koje se nisu promenile i nikada se i neće promeniti, jer spadaju u trajne vrednosti. Oni žele da njihove partnerke pokažu interesovanje i brigu ne samo za njihova osećanja, potrebe i stanja, nego i za stvari koje njih interesuju. Potrebno im je da budu potpuno prihvaćeni i da u vezi bude uvaženo sve što oni jesu, što ih zanima i pokreće.

Comments