Još su antički lekari tvdili da je smeh lek, pa su ga obilato “prepisivali” ljudima da bi bili zdraviji. Tokom vremena, mnogi filozofi, psihoanalitičari i ostali naučnici su ga smatrali najjeftinijim lekovitim postupkom, a sve to ih je inspirisalo da ga proučavaju. Poznato je da se ljudi smeju na različite načine, pa je to podstaklo istraživače da analiziraju naše smehove i u skladu sa tim, odrede različite tipove ličnosti. Evo šta su otkrili!

osmeh 1 Šta tvoj osmeh govori o tebi
Comments