Znamo da svaka od vas u svom umu krije makar jednu seksualnu fantaziju, ali da li ste se ikada zapitale šta to govori o vama kao ličnosti?

Nekada su seksualne fantazije bile rezervisane isključivo za muškarce i smatralo se da žene ne mogu imati ovakve maštarije. Međutim sa dolaskom globalizacije, feminizma i sve većim oslobađanjem žena u patrijarhalnom društvu, psiholozi su rešili da provere istinitost ove informacije. Rezultati su pokazali kako žene takođe imaju seksualne fantazije, koje su nekada čak i mnogo intenzivnije nego fantazije muškaraca, upravo zbog težnje da ovakva osćanja prikriju. Iako je danas svima poznato da žene imaju seksualne fantazije, ova tema još uvek nije uspela da izađe iz okvira tabua.

sta zene zele seks fantazije 05 Šta žene žele: Najčešće seksualne fantazije žena

Mi ćemo pokušati da vam ovaj tabu razotkrijemo, jer svaka seksualna fantazija mnogo toga govori o našoj lićnosti.

Dominacija

U društvu u kome se krećemo,  svakog dana se susrećemo sa muškom dominacijom. Zbog toga je razumljivo što neke žene žele da preuzmu ovu, kako se do skoro smatralo isključivo mušku teritoriju, tako što će dominirati u seksualnom činu. Naime žene koje imaju fantaziju o dominaciji žele da dokažu svoju moć u krevetu tj. moć nad muškarcem, koji će ih stalno preklinjati za još seksualnog užitka. Dominacijom u krevetu žene se oslobađaju osećaja sputanosti i nemogućnosti da izraze sebe, koji nastaje od strane muškaraca.

Ova fantazija je veoma česta, pogotovo za žene kojima je muškarac šef na poslu ili su rasle uz strogu očinsku figuru. Takođe uzrok može biti psihološka nesigurnost pred muškarcima, te na ovaj način žene dokazuju sebi kako nisu dozvolile da budu sputane.

sta zene zele seks fantazije 03 Šta žene žele: Najčešće seksualne fantazije žena

Potlačenost

Potlačenost koja je suprotna od želje za dominacijom, može se tumačiti kao želja za dominantnim muškarcem, SM odnosu, vređanjem tokom seksa, pa sve do fantazije o silovanju.

Ova fantazija je toliko česta da na nju nisu bile imune čak ni neke feministkinje. Te se pitamo šta je to što tera žene da maštaju da ih muškarci tlače i da prema takvim muškarcima osećaju seksualnu želju. Psiholozi su se složili da uzrok tome možemo tražiti u kulturi u kojoj smo odrasli i koja erotizuje agresiju i nasilje ili jednostavno u ličnom osećaju krivice za seksom

Žene koje fantaziraju o potlačenosti ne mogu doživeti orgazam u koliko nemaju osećaj da su prisiljene na seksualni čin. Na taj način, kažu psiholozi, one se oslobađajući psihološke krivice koja se javlja u njihovoj svesti kada je u pitanju seksualni odnos. Krivica koja se javlja usled seksualnog odnosa može opet biti uslovljena odrastanjem u suviše konzervativnoj porodici ili okruženju, kao i ličnom blokadom usled neke traume.

Takođe, time što je prisiljena na sekusalni čin žena se oseća oslobođenom odgovornosti sa svoje strane, i time ona na određeni način dobija kontrolu nad seksualnim činom. Ovakve žene ne žele da preuzimaju odgovornost za svoja dela ali žele da imaju moć. Naime njihov izbor je da nemaju izbora tj. da se svojevoljno prepuste muškarcu, tlačitelju.

Comments