U utorak 10. marta 2015. godine u 19 časova, na Fakultetu za kulturu i medije održan je studentski performans Akademski kabare – veče fenomena.

U protekla dva meseca 21 student završnih godina studija, pohađao je kurs Veštine javnog nastupa koji je osmislila Leana Vučković, diplomirana glumica i asistent Fakulteta za kulturu i medije.

Akademski kabare final unutrasnja Akademski kabare veče fenomena održan na Megatrend univerzitetu‏

Kurs je baziran na metodici glume prof. Predraga Bajčetića, redovnog profesora glume na Fakultetu dramskih umetnosti koji je prilagođen programu Fakulteta za kulturu i medije Univerziteta Megatrend.

Kurs Veštine javnog nastupa je proizašao iz potrebe negovanja živog govora, raznolikosti izraza, sa ciljem da se izgradi kritička svest kod mladih ljudi prema medijskim stereotipima i konzumerizmu koje nosi savremeni stil život.

IMG 20150310 192442 Akademski kabare veče fenomena održan na Megatrend univerzitetu‏

Performansu Akademski kabare – Veče fenomena prisustvovao je veliki broj zvanica i gostiju, kao i profesori i studenti Fakulteta za kulturu i medije.

 

Comments