Možda si odrasla pored snažne i samostalne majke, pa znaš – a možda si ti ta majka i ponekad posumnjaš u sebe i zapitaš se kakvu li ćeš štetu naneti svom detetu, a da uopšte toga nisi svesna. Ali, snaga se ispoljava na razne načine – snažna majka može biti previše zaštitnički nastrojena, ali ako će joj ta ista snaga omogućiti da pusti svoje dete kad dođe vreme, i da mu se ne meša u život. Snaga je potrebna za ljubav, toleranciju, samospoznaju, oproštaj, prihvatanje – a snažna majka to sve i sama proživljava, pa zato njena deca to spontano upijaju.

Naučiš vrednost nezavisnosti

Snažnoj ženi nije potreban niko da je spasava, ona ne mora nikome da drami i ume da se sama pobrine za svoje potrebe. Nezavisnost je sposobnost da živite sasvim zadovoljni i ispunjeni, sami sa sobom, bez neophodnosti da delite svoje vreme i prostor sa drugima. Pored snažne majke naučite da žena može da radi, gradi, održava dom, kuva, odgaja decu, zabavlja se i ima svoja interesovanja i svoj život – naučite nešto o lakoći življenja kad život nije niz problema koje treba rešavati, nego izazov.

Naučiš šta znači bezuslovna ljubav

Snažna majka se posvećuje celim bićem i to ne naziva žrtvovanjem – ona ne oseća da daje od sebe nešto što je njoj vitalno potrebno, ona prosto nije žrtva svog materinstva, već u njemu pronalazi smisao i užvanje. Ona voli da svojoj deci daje svoje vreme, pažnju i energiju, svesna je da deca brzo rastu i da vreme brzo prolazi i ne želi ništa da propusti. Ona svoju decu posmatra i osluškuje, ona ih poznaje i ohrabruje ih da se razvijaju u pravcu pronalaženja sebe. Ne očekuje da deca ispune njene snove, niti ima za njih planove – njeno je da pruži bezuslovnu ljubav i podršku, a njihovo da traže i nalaze sebe kroz život. Zauzvrat, deca zaista vole da se druže sa ovakvom majkom, jer joj potpuno veruju i mogu sve da podele sa njom.

Comments