Standardna slika nekoga ko se smatra pravim muškarcem, jeste gruba fasada, odsečno i zahtevno, čak cinično ponašanje, koje je nastalo zbog stoičkog podnošenja svih udaraca života, koji su ga načinili osloncem za sve oko sebe. Za takvog tipa, oni koji ga poznaju uvek govore kako uopšte nije tako hladan i nezainteresovan, niti tako strog i nemilosrdan kao što izgleda, nego da je duša od čoveka, nežan i osetljiv – iznutra. Ako ste srele ovakvog tipa, smatrajte se srećnicom, jer je ovaj tip muškarca – stoika koji uspešno igra ulogu alfa mužjaka, do čijeg srca dopirete jednom zauvek – u opasnosti da nestane poput dinosaurusa. Evo na šta treba da obratiš pažnju:

On je ponekad sarkastičan, zato što želi da bude duhovit i zabavan. A ponekad, zato što time maskira nešto što ga stvarno uznemirava. Moraćete da postanete ekspert u podešavanju svog kompasa, koji će vam pokazivati o kojoj vrsti sarkazma se radi. Naučićete, on zaslužuje da se potrudite.

Stvari koje treba da znate o TIPU koji je grub spolja a nežan iznutra Stvari koje treba da znate o TIPU koji je grub spolja, a nežan iznutra
Comments