Odrastanje i razvoj

Uvek imaju šta da nauče, a pravac razvoja koji otkrije jedan od partnera, usvaja se i podržava. Srećni parovi ne sabotiraju jedno drugo u pokušajima da unesu promene u svoj način života, stavove i ponašanje, nego podržavaju jedno drugo i pridružuju se. Nemojte misliti da oni to čine rado i sa osmehom – promene svakog uznemiravaju i ne prihvataju se odmah, ali parovi koji su sposobni da prevaziđu otpor prema promeni koju jedno od njih preduzima, uspevaju da se udruže. Ako je on, recimo, rešio da započne sopstveni biznis, a ona je u strahu i sumnji, posle početnog protivljenja i negativnosti, pružiće mu podršku i pomoći mu svuda gde može. Ako je ona otkrila prednosti neke duhovne prakse, on će posle nepoverenja i negodovanja u početku, posle nekog vremena podržati i pridružiti joj se. Kad neko pravi značajne korake ka promenama u svom životu, ne možete da ga zaustavite i vratite nazad, jer ste nesigurni i to vam se ne sviđa. Ali možete da ga pratite i učestvujete, jer ste par i kroz sve prolazite zajedno.

Prihvatanje uspona i padova

Srećni parovi ne žive u cvetnim poljima romantike i ne prolaze razigrani i držeći se za ruke kroz život. Naprotiv, oni postaju srećni, zato što uspevaju da izađu na kraj sa svim padovima i krizama, držeći pažnju na dobrim i vrednim stvarima koje ih povezuju i koje će u trenucima uspona i mirnih perioda opet biti u prvom planu. Oni su više kao tim mornara na jedrenjaku – kad nastupi oluja, oni složno rade da sačuvaju brod, a kad se more smiri, sednu da nazdrave i proslave.

tajne 3 Tajne uspeha srećnih parova (2. deo)
Comments