Dok pričamo i naše telo šalje određene signale, a stručnjaci tvrde da pomoću određenih znakova možemo da zaklučimo da li neko laže, da li je nesiguran u sebe, da li mu je dosadno i slično. Istraživanja su pokazala da je neverbalna komunkacija toliko značajna i da svaki čovek govorom tela šalje jasnu i definisanu poruku, dok svega samo sedam procenata impresija iskazujemo pomoću govora. Prema tvrdnjama stručnjaka, da bi mogli da čitamo misli drugih pomoću neverbalne komunikacije, nije nam potrebno mnogo. Za početak je sasvim dovoljno da znamo samo nekoliko osnovnih tumačenja.

Pogled

Definitivno izreka da su oči ogledalo duše nije nastala bez razloga. Ako želiš da budeš sigurna u ono što ti sagovornik govori, najveću pažnju posveti njegovom pogledu, odnosno očima. Ako osoba sa kojom razgovaraš ima širom otvorene oči, a pritom i obrve podignute i izvijene, to je jasan signal da je osoba ili uplašena ili iznenađena. S druge strane ako neko luta pogledom dok razgovara znači da je ljut, oseća krivicu ili ga grize savest. Direktan i dug kontakt očima najčešće signalizira da osoba želi da pokaže superiornost, dok izbegavanje pogleda može se protumačiti kao neiskrenost, nezainteresovanost i povučenost u sebe.

razgovor Telo govori više od reči – nauči da tumačiš gestikulaciju
Comments