Druga ljubav

To je ona najveća, jer je obično strastvena, naporna, dramatična, ona koja nas suočava sa najvažnijim životnim lekcijama, koja nas izaziva do krajnjih granica, dovodi nas do toga da gubimo i nalazimo sebe, da se suočavamo sa onim što jesmo i nismo, šta hoćemo i nećemo od života i ljubavi. Ovo je bolna ljubav, najbolnija. Toliko intenzivna da nam se čini da nećemo moći da živimo ako je izgubimo, ona nas na najteži način uči da razlikujemo istinu od zablude, ljubav od strasti, dela ljubavi od običnih reči. Međutim, možemo da postanemo zavisni od druge ljubavi. I ako prekinemo bolan odnos sa osobom sa kojom smo je iskusili, nastavićemo da ulazimo u dramatične odnose i da odigravamo dramu druge ljubavi, poput narkomana, koji ne uspevaju da ostave drogu i pronađu neko drugo uzbuđenje, zadovoljenje i smisao u životu. Drama postaje naša droga i ostajemo zaglavljeni u drugoj ljubavi, iako menjamo partnere.

Comments