Politički i religiozni stavovi, rodna ravnopravnost, LGBT prava…

Odgovori na ova pitanja govore o tome koliko je neko savremen, svestan, budan i prisutan u savremenom svetu. Da li ima široke vidike, da li je human i velikodušan, ili pati od predrasuda i uskogrudosti, ali govori i o njegovoj kulturi i razumevanju funkcionisanja sveta koji ga okružuje, o njegovoj toleranciji i spremnosti da uvaži ljude koji imaju drugačije stavove, mišljanja, osećanja i ubeđenja.

Super moć nevidljivosti – šta bi sa njom?

Zamisli da možeš da se krećeš i budeš gde hoćeš, a da te niko ne vidi. Da li bi i kako koristila ovu povlasticu? Da se sakriješ od onih koje želiš da izbegneš, da uhodiš one u koje sumnjaš, da prisustvuješ situacijama koje se inače odvijaju bez tvog prisustva… Neko bi koristio nevidljivost da pronađe malo mira, odnosno, da drugi ne pronađu njega, neko bi zadovoljavao radoznalost, neko nastojao da sakupi informacije koje mogu da mu budu od koristi. Postoji li neko ko bi rekao da mu to nije potrebno i da bi tu super moć rado menjao za neku drugu.

Kakve su promene potrebne svetu

Govoreći o tome šta bi menjala u svetu, osoba pokazuje gde mentalno boravi – u prošlosti, sadašnjosti, ili budućnosti. Da li je vizionar, ili praktičar, da li posmatra stvari iz šire perspektive i da li je u stanju da zamisli da će svet postojati i posle nje i da je pojedinac deo celine kojoj može da doprinese na svoj način…

Izvor fotografija: instagram.com/kat_in_nyc

Brankica Milošević

Comments