Slikanje korišćenjem taloga od kafe predstavlja sve rasprostranjeniju slikarsku tehniku, dok je svoju potpuno novu verziju dobila zahvaljujući indonežanskom slikaru Gidaki al-Nizaru koji je talog od kafe počeo da koristi kao vodene boje i to za oslikavanje listova drveća.

slikanje talogom od kafe 1 Umetnička dela nastala pomoću taloga od kafe slikanje talogom od kafe 2 Umetnička dela nastala pomoću taloga od kafe slikanje talogom od kafe 3 Umetnička dela nastala pomoću taloga od kafe slikanje talogom od kafe 4 Umetnička dela nastala pomoću taloga od kafe slikanje talogom od kafe 5 Umetnička dela nastala pomoću taloga od kafe
Comments