Ukoliko gradite karijeru, bilo na liderskoj poziciji, u timu ili samostalno, potrebno je da unapređujete i usavršavate svoje komunikacione veštine. Kako biste predvodili i motivisali druge, aktivno sarađivali ili uspešno predstavljali sebe i svoj rad, uvežbajte neke osnovne elemente efikasne komunikacije. 

Budite izražajni – bez reči 

Govor tela nisu samo gestovi, držanje i izraz lica, to je i ono čime zračite i zbog čega vas primećuju kad uđete u neku prostoriju, ono nešto neuhvatljivo, zbog čega ostavljate dobar (ili ne tako dobar) prvi utisak. Držanje iskazuje samopouzdanje, pa zato vežbajte da se uvek držite mirno i pravo. Snimajte sebe kako se krećete i gledajte – možda niste bili svesni da se krećete malo povijeno napred, kao da se probijate, ili da se krećete tromo i nesigurno. Vežbajte hodanje, kao na pisti, pod reflektorima. Vaša pojava treba da odiše snagom, skladnošću i energijom. Povucite ramena unazad, ispravite leđa, uvucite stomak i krećite se, kao da plešete uz svoju unutrašnju muziku. Smešite se, uspostavljajte kontakt očima, primetite druge i budite prisutni. 

you x ventures Oalh2MojUuk unsplash e1595354686463 Unapređenje komunikacionih veština kao ključ uspeha pravih lidera

Ponavljajte važne poruke 

Kada iznosite informacije, radite prezentaciju projekta, upoznajete tim sa zadacima, podelite izveštavanje na segmente i posle svakog segmenta, napravite kratak rezime najvažnijih poruka. Obraćajte se svima, kao da svakome govorite lično, krećite se i postarajte se da svakog pogledate. 

Tražite povratne informacije 

Posle svakog izlaganja, tražite povratne informacije. Spremite pitanja, koja će podstaći druge da ih iznesu, a kada dobijete povratnu informaciju, predlog, primedbu, kritiku, zahvalite se i ubeležite sve što vam je rečeno. Nije cilj da vas svi pohvale, nego da daju svoj doprinos. Razgovarajte o konstruktivnim predlozima i načinima na koje bi oni mogli da se uvedu u praksu. Neka svi shvate da iznošenje mišljenja i utisaka nije samo forma sastanka, nego konstruktivna diskusija, koja može da unapredi i poboljša ono na čemu radite. 

Comments