Na nekom nivou – najnižem – univerzalne istine, koje su zapravo univerazalne predrasude o odnosu sa muškim svetom, zaista funkcionišu. Ali ako nisi dovoljno primitivna osoba, nikada nećeš uspeti da razumeš i primeniš ove “istine”.

Nikada mu ne pokazuj da ti je stalo (više nego njemu)

Igra moći – ko prvi pokaže osećanja, on je slabiji i zato ne dozvoli da on shvati da je tebi stalo, jer će to iskoristiti. Da, ima mnogo muškog sveta koji prosto vapi za emotivnom manipulacijom i koji smatra da muškarcu lovcu treba omogućiti dobar lov, odnosno, otežati ulov. Takvi će izgubiti interesovanje i zaista će početi da zloupotrebljavaju svoju moć i postaće manipulatori, ako im pokažeš da ti je stalo. I zaljubiće se i uložiti sav napor da te dobiju, da ti se dokažu, da te osvoje, ako se praviš nedostupnom i kuliraš njihove napore. Na onom primitivnom nivou koji postoji u svakome od nas, to radi. Ali ako tražiš ljubav, istinsku povezanost, poverenje i bliskost, onda prevazilaziš primitivne impulse i ne igraš igre.

dejting 3 Univerzalne istine o dejtingu koje prosto ne možeš da shvatiš
Comments