Najbolji način da razumete druge i njihove probleme jeste da ih slušate. Aktivno slušanje podrazumeva da prvo čujete nešto, da to shvatite i razumete. Da bi ste u svakodnevnom životu razumeli svoje prijatelje ali i da biste shvatili šta vaši klijenti žele, morate postati bolji govornik. Sa ovom osobinom, čovek se rađa ali se ona isto tako može i naučiti.

Pogledajte neke od tajni najboljih govornika i pokušajte da to primenite na sebi!

komunikator Uspešno razgovaraj: Pet tajni odličnih govornika

Pokazuju pravo interesovanje

Koliko puta vam se desilo da nekome nešto pričate ali vidite da vas ta osoba i ne sluša? Ovo je čest problem koji može negativno da se odrazi na vaše komunikacione sposobnosti. Ako nekog pažljivo ne slušate kako ćete znati šta ta osoba zapravo želi? Pravi govornici zanju za ovo i uvek pažljivo slušaju osobe sa kojima razgovaraju.

Koriste megične reči: “Reci mi”

Ovo je najčešća reč koju upotrebljavaju pravi govornik. To pokazuje da pažljivo slušaju svoje sagovornike i imaju želju da se dublje upuste u razgovor. Ovo je idealan način za započinjenje razgovora.

Izgovaraju imena svoji sagovornika

Dobri govornici u svakoj prilici izgovaraju imena svojih sagovornika i uvek pri prvom susretu zapamte imena ljudi sa kojima se upoznaju. Ovo je veoma važno pri svakoj komunikaciji jer pokazujete da imate poštovanja prema vašem sagovorniku.

komunikacija1 Uspešno razgovaraj: Pet tajni odličnih govornika

Manje govore a više slušaju

Govornici su najbolji slušaoci jer oni sa velikim intersovanjem slušaju sagovornike. Oni uspostavljaju kontakt očima i pažljivo slušaju. Uvek postavljaju dodatna pitanja tokom razgovora.

Ne prekidaju druge i ne manjaju teme

Ako upadate drugima u rečenice i menjate treme, nećete dozvoliti tim osobama da izraze svoje prave želje. Iako imate dobre namere vaš sagovornik to može shvatiti kao da ste jedna od osoba koje sve znaju. Uvek dozvolite sagovorniku da završi rečenicu pre nego što ga bilo šta pitate. Potrebno je da budete pažljivi i strpljivi.

Mirjana Radojević 
Comments