Velika izložba Muzeja savremene umetnosti u Beogradu 100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti, jugoslovenska umetnost od 1900. Do 1945. Dođite i pogledajte dela Save Šumanovića, Nadežde Petrović, Marina Tartalje, Riharda Jakopiča i drugih umetnika prve polovine 20. veka.

Izložba je otvorena od 29. marta do 18. maja u Muzeju istorije Jugoslavije.

Izložba ima za cilj da nakon skoro sedam godina od zatvaranja zgrade na Ušću i zastoja u rekonstrukciji predstavi javnosti najznačajnija dela i autore jugoslovenske i srpske umetnosti ovog perioda koji se čuvaju u zbirkama Muzeja.

133 Velika izložba: 100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti

Ideja o organizovanju izložbe potaknuta je činjenicom da, ne računajući povremene studijske i monografske izložbe, Muzej u ovom periodu nije bio u mogućnosti da celovitije predstavi zbirke kroz stalnu postavku i da je samim tim njegova funkcija izlaganja umetnosti 20. veka suspendovana. Kolekcija je bazična identitetska karta svake muzejske ustanove i njena primarna briga, a stalna postavka uvek raspoloživi resurs produkcije i diseminacije znanja o umetnosti, što znači da je neshvatljivi nemar države za sudbinu Muzeja savremene umetnosti ostavio duboke posledice kako po funkcionisanje i razvojnu politiku kuće, tako i po njenu društvenu, kulturnu i obrazovnu funkciju. Zato predstavljanje izbora iz fundusa treba da unekoliko premosti ovu nemoguću situaciju koja je rezultirala višegodišnjim odsustvom reprezentativne postavke moderne i savremene umetnosti u glavnom gradu Srbije, osipanjem muzejske publike i lišavanjem stručne javnosti, ljubitelja umetnosti i mladih generacija neposrednog uvida u ovu značajnu umetničku baštinu naše zemlje.

222 Velika izložba: 100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti

Odluka da se pokaže samo deo fonda koji reprezentuje umetnost prve polovine prošlog veka pre svega je uslovljena tehničkim razlozima, a onda i uverenjem da je ovaj segment fonda, budući istorijski najviše udaljen, najmanje poznat najširoj javnosti i kao takav zaslužuje posebnu pažnju. Izložba se tipološki može odrediti kao pokazna izložba „iz kolekcije“ koja – postavljena u prostoru drugog muzeja kao gostujuća izložba – naglasak stavlja na prezentaciju singularnih dela i kao takva nema pretenziju da neposredno interveniše u narative istorije moderne umetnosti. Njen cilj je da afirmiše kolekciju Muzeja savremene umetnosti kao takvu, odnosno onaj segment kolekcije koji omogućava upoznavanje sa ključnim ili karakterističnim pojavama koje su obeležile naznačeno razdoblje jugoslovenskog i srpskog modernizma.

322 Velika izložba: 100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti

Na izložbi su zastupljena dela Đorđa Andrejevića-Kuna, Antuna Augustinčića, Jovana Bijelića, Marka Čelebonovića, Avgusta Černigoja, Marijana Detonija, Petra Dobrovića, Lojze Dolinara, Vilka Gecana, Krste Hegedušića, Riharda Jakopiča, Ignjata Joba, Milana Konjovića, France i Tone Kralja, Frana Kršinića, Mirka Kujačića, Mila Milunovića, Petra Palavičinija, Milene Pavlović Barilli, Mihaila Petrova, Nadežde Petrović, Zore Petrović, Vase Pomorišca, Ivana Radovića, Marka Ristića, Tome Rosandića, Veljka Stanojevića, Eduarda Stepančiča, Sretena Stojanovića, Zlatka Šulentića, Save Šumanovića, Ivana Tabakovića, Vana Živadinovića Bora i dr.

417 Velika izložba: 100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti

Izložba traje od 29. marta do 18. maja u Muzeju istorije Jugoslavije.

Autor koncepcije i postavke je Dejan Sretenović, a kustos je Mišela Blanuša.

Izložbu prati bogat program, koji obuhvata predavanja i tematska vođenja kroz izložbu kustosa Muzeja savremene umetnosti i drugih stručnjaka i edukativne radionice.

Cena ulaznice je 300 dinara, a prateći programi su besplatni.

Muzej savremene umetnosti se zahvaljuje Muzeju istorije Jugoslavije na ustupljenom prostoru i pomoći pri realizaciji izložbe.

515 Velika izložba: 100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti 67 Velika izložba: 100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti
Comments