Znate one veze od deset i petnaest godina, koje nikada ne postanu brakovi, ali istrajno guraju dalje i baš ih briga? I one veze od deset i petnaest godina koje se raskinu, umesto da postanu brakovi i onda se bivši partneri poudaju i požene sa novim partnerima u roku od par meseci?

I one srećne i velike ljubavi, koje su odradile sve po redu, uključujući i drugo i treće dete. I one srećne i velike ljubavi koje su se mučile da pronađu način da odrade sve po redu i na kraju ništa.

Sve ljubavi žele da idu dalje u partnerstvu, dokle god je moguće. Nekima uspe, a nekima ne. Ali u svakoj vezi dođe onaj momenat – šta sad i kuda dalje?

Prelomni trenutak može biti bilo koji događaj, kao i istrajno nedogađanje.

veza visi nivo ili raskid1 Da li tvoja veza vodi ka višem nivou ili ka raskidu?
Comments