Sudeći po mišljenju Hane Rozin (Hanna Rosin), autorke knjige “Kraj muškaraca”, društvene uloge polova su se značajno promenile. Žene su postale dominantnije i sve je više muškaraca kojima se pored imena dodaje opis “potrčko”, definišući muškarca koji bi sve učinio za lepšu polovinu i bio njen najbolji prijatelj.

Slika 217 Vladavina ženske moći

Hara Rozin ističe da dame dominiraju

Rodne uloge menjaju se velikom brzinom, uglavnom pod uticajem ekonomskih prilika. U knjizi Hana postavlja pitanje: “Šta ako je postindustrijsko društvo pogodnije za žene?” Ono što ženama omogućava da budu nezavisne su društvene prilike. Dakle, kako se broj moćnih žena povećava, dame stiču više samopouzdanja i postaju dominantnije u odnosu na muškarce. Autorka ističe da je ovaj fenomen verno prikazan u filmovima “Zaglavilo se” (Knocked Up) i “Četiri banke, a nevin” (The 40 Year Old Virgin), u kojima se prikazuju muškarci kojima je potrebna “alfa”, moćna žena, koja će voditi računa o njima, iako imaju više nego dovoljno godina da se sami o sebi staraju.

Comments