Мuzеј sаvrеmеnе umеtnоsti i Institut zа knjižеvnоst i umеtnоst pozivaju vas na otvaranje izložbe “Avangarda: Od dade do nadrealizma” u sredu, 28. maja u 19 časova u Gаlеriji-lеgаtu Мilicе Zоrić i Rоdоlјubа Čоlаkоvićа (Rоdоlјubа Čоlаkоvićа br. 2).

e poz Vreme je za umetnost: Avangarda: Od dade do nadrealizma

Autorke izložbe: Aleksandra Mirčić (Muzej savremene umetnosti) i Biljana Andonovska (Institut za književnost i umetnost). Izložba će biti otvorena do 17. avgusta.

Na izložbi “Avangarda: od dade do nadrealizma” biće predstavljeni nadrealistički i dadaistički časopisi, kao jedan od povlašćenih oblika delovanja ovih avangardnih pokreta. Evolutivni tokovi i raznovrsnost dadaističke i nadrealističke štampe i ideja biće predstavljeni kroz više od četrdeset periodičnih naslova objavljivanih od 1916. do 1992. godine.

Nadrealizam danas i ovde nacrt za naslovnicu Arhiv SANU Legat Marka Ristica Vreme je za umetnost: Avangarda: Od dade do nadrealizma

Nadrealizam danas i ovde, nacrt za naslovnicu, Arhiv SANU, Legat Marka Ristića

Neki od časopisa koji će biti predstavljeni na izložbi su: “Cabaret Voltaire”, “Merz”, “Cannibale”, “Dada”, “Zenit”, “Dada tank”, “Dada jazz”, “Dada jok”, “Littérature”, “Putevi”, “Svedočanstva”, “Večnost”, “Crno na belo”, “Bela revija”, “50 u Evropi”, “Le grand jeu”, “Stišavanja”, “Tragovi”, “Četiri strane – I tako dalje”, “Commerce”, “Surréalisme”, “La Révolution surréaliste”, “Le Surréalisme au service de la révolution”, “Nemoguće”, “Nadrealizam danas i ovde”, “Danas”, “Naša stvarnost”, “Pečat”, “Minotaure”, “Documents”, “Acéphale”, “Le surréalisme, meme”, “L’Archibras”, “La Breche”, “Delo”, “Mediala”.

Cilj izložbe je da proširi geografski, hronološki i poetički kontekst za sagledavanje pasioniranih uređivačkih praksi dade i nadrealizma. Izložba prati paralelno srpske/jugoslovenske i francuske publikacije i ukazuje na pluralitet nadrealističkih tendencija u obe sredine, kako bi se bolje razumela i specifična razlika koju uvodi delovanje zvanične “trinaestorice” beogradskih nadrealista. Uključivanjem arhivskog materijala, nadrealistički časopis sagledava se kao velika laboratorija kolektivnog stvaranja, a posebno su naglašena pitanja organizacije grupe, automatizma i simulacije, želje i ljubavi, istraživačkog i angažovanog duha nadrealizma. Izložba naznačuje i smerove prevrednovanja nadrealističkog nasleđa u izmenjenim kulturnopolitičkim okolnostima posle Drugog svetskog rata.

Putevi Arhiv SANU Legat Marka Ristica Vreme je za umetnost: Avangarda: Od dade do nadrealizma

Putevi, Arhiv SANU, Legat Marka Ristica

Većina izložbenog materijala istražena je i predstavljena na temelju građe iz zaostavštine i Legata Marka Ristića (Arhiv i Biblioteka SANU), pa je izložba ujedno i prilika da se široj javnosti ukaže na izvanredan kulturni profil i značaj jednog od najvrednijih legata dvadesetovekovne, posebno nadrealističke umetnosti na Balkanu.

Izložba je organizovana u okviru projekta “Evropski kontekst srpskog nadrealizma”Više o projektu pronađite na ovde.

Muzej savremene umetnosti i Institut za književnost i umetnost posebno zahvaljuju Biblioteci i Arhivu SANU, gđi Jeleni Jovanović, prof. Aleksandru Kostiću, naslednicima Oskara Daviča, Istorijskom arhivu Beograda, Narodnoj biblioteci Srbije, Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković”, Radio televiziji Srbije, Akademskom filmskom centru DKSG, kao i brojnim kolegama koji su podržali realizaciju izložbe.

Pred otvaranje izložbe održana je dvodnevna konferencija u organizaciji Instituta zа knjižеvnоst i umеtnоst, Мuzејa sаvrеmеnе umеtnоsti i Društva zа kulturnu sаrаdnju Srbiја-Frаncuskа. Mеđunаrоdni nаučni skup okupio je trideset stručnjaka i predstavnika akademskih institucija iz Srbije, Hrvatske, Belgije, Francuske, Češke, Bugarske i Japana koji su se bavili оsоbinаmа dаdаističkе i nаdrеаlističkе pоеtikе u оkvirimа аvаngаrdnih strеmlјеnjа u Еvrоpi i svеtu, sа nаglаskоm nа srоdnе pојаvе u јugоslоvеnskоm i zаpаdnоbаlkаnskоm prоstоru, kао i nа mеdiј pеriоdikе. Planirano je objavljivanje zbornika radova kојi ćе оbuhvаtiti izlаgаnjа sа skupа, kао i tеkstоve pоsеbnо pisаne zа zbоrnik.

Comments