Postoje jednostavne definicije te prijatnosti, kvaltita i smislenosti za kojima tragamo u životu i nastojimo da ih ostvarimo.

Prijatnost se sastoji u zadovoljavanju osnovnih životnih i telesnih potreba, u ugodnosti koju osećamo u svom životnom okruženju, kao i osećaju radosti zbog ljudi sa kojima živimo i koji nas okružuju.

Kvaltitet života postižemo kada otkrijemo svoje darove i talente i kada ih koristimo kreativno, tako da imamo osećaj da sebi i drugima pružamo prave stvari.

Smisao života je u osećanju da svoje snage i sposobnosti koristimo da ostvarimo nešto što je veće od nas samih, da svojim životom dajemo doprinos opštem dobru i napretku (na nivou čovečanstva).

Da bismo ostvarili ova tri uslova ispunjenog života, potrebno je pre svega da naučimo da se nosimo sa prošlošću (da je prevazilazimo i preboljevamo), da živimo u sadašnjem trenutku, u kome postavljamo temelje za stvari koje će se desiti u budućnosti.

Otpuštanje prošlosti zahteva da razvijemo osećanje zahvalnosti i naučimo da opraštamo sebi i drugima. Boravak u sadašnjem trenutku zahteva proširenje i produbljenje svesti, duhovno buđenje, a stav prema budućnosti zahteva spremnost da prihvatimo sve što dolazi i ne gubimo pozitivnost i nadu. A to sve zahteva razvijanje još nekih vrlina i osobina.

Mudrost

Ona ne dolazi obavezno sa godinama i iskustvom, ali dolazi kroz učenje iz sopstvenog (bogatog) iskustva. Mudrost je ostati otvoren i stalno učiti – od sebe, od svih oko sebe, od istorije, kao i od duha vremena u kome živimo, od prirode i kosmosa…

Comments