Jedna reč – suština. Tvoja suština. Ko si ti stvarno, u šta duboko veruješ, šta voliš, šta te čini srećnom, šta te ispunjava. To je ono što privlači dobre stvari u tvoj život, što kreira tvoju realnost. Sve tehnike praktikovanja pozitivnosti neće raditi, ili će se pretvoriti u svoju suprotnost, ako su suprotne suštini tvog bića, ako nešto duboko u tebi u njih ne veruje, ili nije sa njima u saglasju.

Ljudi koji ne stvaraju svoj život iz svoje suštine, ostaju neispunjeni i frustrirani, a da i ne znaju zašto. A to je zato što ljudski božanski potencijal može da se ostvari u punoj meri samo kroz istinu tvoje duše, a ne kroz tvoj snažno uslovljeni ego.

Potrebno je dosta vremena, potreban je istrajan rad na svom osvešćenju, potrebno je odbacivanje svih iluzija, raskrinkavanje sopstvenih mentalnih igara, razbijanje usvojenih obrazaca, prepoznavanje i odbacivanje odbrambenih sistema – potrebno je mnogo unutrašnje tišine, da bi se se suština bića, istina tvoje duše, razaznala ispod sloja mentalne i emotivne buke koja suvereno vlada tvojom svakodnevicom.

Ali kad jednom shvatiš, istina je prosta (koliko i teško osvojiva) – ko ima sebe, ima sve.

I zašto to nije tako prosto, kao što zvuči?

Svako je rođen sa svojom suštinom, svako je jedinstven u Univerzumu, svoj, poseban. Svako ima svoju životnu misiju, svoje talente i darove koje je dužan da upotrebi da bi realizovao svoju suštinu u ovom životu, potrebu svoje duše da se ostvari, da raste i razvija se na način koji je moguć samo na Zemlji, u životu u telu.

Comments