Kada bi imali priliku da razgovaramo sa sobom u mlađim godinama, sigurno bismo bili puni saveta i mudrih misli. Nažalost, tako nešto nije moguće, ali je to bilo inspiracija za najnoviju You Tube kampanju pod nazivom “Dear Me” gde najpoznatiji kreatori sadržaja na ovom kanalu dele savete u kratkim video zapisima.

saveti Šta bi poručio mlađem sebi da možeš?
Comments