Michel Saint Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji, Vesna Kneginjić, pomoćnica ministra zdravlja Republike Srbije, i Marija Beslać, direktorka za komunikacije i CSR kompanije Nordeus, posetili su danas novoopremljeno razvojno savetovalište u Domu zdravlja Novi Sad. Savetovalište je opremljeno u okviru programa za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu – “Za svako dete najbolji početak” koji realizuju UNICEF, Ministarstvo zdravlja i partneri.

U najranijem detinjstvu, od rođenja do treće godine, postavljaju se temelji za životne uspehe, zdravlje i blagostanje, a propusti u brizi i stimulaciji razvoja deteta u ovom periodu ostavljaju dugoročne posledice koje se kasnije ne mogu u potpunosti nadoknaditi. Period ranog detinjstva je najznačajnija razvojna faza u životu i zato je ulaganje u razvoj u ranom detinjstvu prioritet UNICEF-ovog rada u Srbiji i globalno.

direktor unicefa misel sen lo Za svako dete najbolji početak

Rano prepoznavanje razvojnih rizika i odstupanja i rane intervencije mogu u velikoj meri da nadoknade kašnjenja u razvoju dece i spreče dugotrajne posledice rizika kojima su deca izložena. Zato su razvojna savetovališta od izuzetnog značaja, a razvoj usluga koje savetovališta pružaju za svako dete u Srbiji predstavljaju prioritet u saradnji UNICEF-a i Ministarstva zdravlja,” izjavila je prilikom posete Vesna Knjeginić, pomoćnica ministra zdravlja.

U saradnji sa Udruženjem pedijatara i Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograd, a zahvaljujući programu “Za svako dete najbolji početak“, pedijatri, patronažne sestre, i zaposleni u razvojnim savetovalištima prisustvovali su obukama i unapredili su svoja znanja u oblasti razvojne procene, intervencije i saradnje sa porodicom.

govornici Za svako dete najbolji početak

Kompanija Nordeus je omogućila opremanje razvojnog savetovališta i podržala obuku za zdravstvene radnike i stručnjake iz drugih resora u Novom Sadu, kao i još pet razvojnih savetovališta u Srbiji (u Leskovcu, Vranju, Požarevcu, Pančevu i Pirotu). Ova kompanija će nastaviti podršku pripremanju različitih informativnih materijala za roditelje i staratelje dece.

Kompanija Nordeus sa velikim zadovoljstvom podržava program “Za svako dete najbolji početak” i ponosni smo što svojim radom pravimo pozitivnu razliku za mnogu decu u našoj zemlji. Naši zaposleni su uglavnom mladi ljudi, većina roditelji male dece. Svesni smo značaja podrške roditeljima da svojoj deci obezbede najbolju osnovu za dalji život. Prve godine života su najvažnije, a ulaganje u programe prevencije i rane intervencije utiču na smanjenje siromaštva, nejednakosti i obezbeđuju održivi razvoj našeg društva,” rekla je Marija Beslać, direktorka za komunikacije i CSR kompanije Nordeus.

Naučna istraživanja su pokazala da svako dete, bez obzira na to sa kakvim izazovima zakorači u život, može da ostvari svoje pune potencijale ako uz ljubav, pravilnu negu i brigu svojih roditelja ili staratelja dobije i podršku kroz pravovremenu i adekvatnu stručnu pomoć kroz usluge u zajednici u kojoj živi sa svojom porodicom. Najefikasnije intervencije podrazumevaju saradnju između više resora i obuhvataju obrazovanje, zdravstvo, i sistem dečije zaštite. Ulaganje u decu je važno jer je stvaranje bolje budućnosti za decu Srbije najznačajnija strateška investicija koja može da se napravi i predstavlja najznačajniju investiciju za svaku državu,“ rekao je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

u savetovalistu Za svako dete najbolji početak

Razvojna savetovališta su opremljena nameštajem po meri dece i didaktičkim materijalima, koji služe za procenu i podsticanje razvoja različitih veština kod deteta. Roditelji mogu da vide i nauče, na konkretnom primeru, kako da korisne i zabavne aktivnosti sa decom ponove kod kuće. Ovakav način rada smanjuje stres kod roditelja i pomaže im da uživaju u stimulaciji razvoja svoje dece.

O programu saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja – Za svako dete najbolji početak

Program saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja Republike Srbije posvećen unapređenju razvoja u ranom detinjstvu podrazumeva edukaciju pedijatara, pedijatrijskih i patronažnih sestara, zdravstvenih saradnika, kao i romskih zdravstvenih medijatorki. Oni, kao ključni i često jedini saradnici porodice u najranijem uzrastu dece, promovišu, podstiču i prate razvoj deteta radeći i sa decom i sa njihovim roditeljima i starateljima.

U okviru programa u praksu su uvedeni i novi instrumenti za procenu razvoja, uključujući i “Vodič za praćenje razvoja” koji značajno unapređuje rad pedijatara – pomaže im da i kod najmlađih pacijenata prepoznaju probleme u razvoju i isplaniraju podršku koja im je potrebna. Uspostavljena je međusektorska saradnja između institucija koje brinu o interesima dece. U 6 opština u Srbiji potpisani su sporazumi o saradnji između lokalnih institucija i organizacija, a cilj je da se najugroženijoj deci i porodicama obezbedi podrška kroz saradnju različitih profesionalaca koji rade u domovima zdravlja, predškolskim ustanovama i centrima za socijalni rad.

 

 

 

Comments