Svi standardi emotivnih odnosa uveravaju nas da treba da imamo normalnu vezu, koja osim monogamije, podrazumeva i sva ostala ludila normalnih veza. Jer, posesivnost, ljubomora, razni oblici nasilja, uskraćivanja, ucenjivanja, emotivnog pritiska i iskorišćavanja partnera – razvijaju se u takozvanim normalnim vezama. Valjda zato što kad ljudi imaju dovoljno hrabrosti da izađu iz sputavajućih okvira koji im ne odgovaraju, onda imaju i dovoljno svesti da poštuju vrednosti koje sami donose i pravila koja sami postavljaju. Ako preispitujete model normalne veze, jer se u njemu očigledno ne snalazite, volite slobodu i razmišljate o konceptu slobodne ljubavi, možda je sledeći izazov za vas otvorena veza. Naravno, otvorenu vezu ne možete imati sa nekim ko ne razmišlja i ne oseća kao vi, tako da kad nađete nekog ko ima iste vrednosti kao vi i spreman je na isti izazov, verovatno ste pronašli partnera sa kojim možete da ostvarite vezu punu poverenja i ljubavi. Jer, otvorena veza nije samo seks sa drugim partnerima, nego viši nivo partnerske slobode, ono suprotno od posesivnosti i ljubomore, ono što zahteva najviši stepen ljubavi i razumevanja.

veza 4 Zašto bi trebalo da imate otvorenu vezu

Ljubav je sveobuhvatna

Kad pogledate iz šire perspektive, ljubav je ono što dozvoljava da se krug ljubavi širi. Vi imate više partnera, vaš partner ima više partnera – ljubav vas sve obuhvata, uključuje, širi se i pulsira kroz vas. Ako vam je stalo do dobrobiti vašeg partnera, stalo vam je i da njegovi drugi partneri budu srećni i zadovojni, stabilni i mirni, jer vam to pojednostavljuje život. Možda je vaša zamisao o slobodnoj ljubavi bliska ideji komune i svesni ste koliko je teško realizovati krug ljubavi sa brojnim učesnicima, koji su na različitim nivoima svesti i razvoja i koji ne shvataju koncept slobode, već teže da uspostave koncept hijerarhije. Slobodna ljubav zahteva slobodne ljude, odgovorne, stabilne, svesne i hrabre. I ako je to onaj oblik emotivnih odnosa koji vas zanima i ispunjava, u običnoj, normalnoj vezi uvek ćete se naći u poziciji da se odričete onog što jeste. A to nije zdravo.

Comments