Na nivou fanatizma, svako uverenje je opasno, pa i ovo, o neodustajanju. Ova ideja je široko zastupljena u zapadnoj kulturi i podržava savremeni stil života – ambiciju, jurenje za uspehom, srećom, zdravljem, ispunjenošću. Ona je naličje istine da čovek zaista može sve što hoće, ali ono što hoće treba da bude istinito na spiritualan način – da podržava rast i razvoj, a ne postignuća. Jer, onaj ko se razvija osvaja svoju unutrašnju dubinu i sa svakim korakom kojim se još bolje povezuje sa sobom i Univerzumom, sve više shvata da nema kraja učenju, rastu i razvoju, da nema krajnjeg postignuća, da je sam životni put zaista bitniji od cilja. Postavljanje ciljeva je šargarepa na štapu, za magarca ega, koji pokušava da dosegne, tvrdoglavo nikada ne odustajući. 

Za razliku od ega, biće zna da neke stvari treba da pusti, kad postanu ograničavajuće, jer biće teži slobodi, u ljubavi. Onaj ko sluša svoje srce, odustaće od posla, hobija, ljubavnika, prijatelja – koji mu ne dozvoljavaju da širi svoje granice, koji mu oduzimaju energiju i sputavaju njegov razvoj. 

Ne radi se o tome da je nešto teško, dosadno, komplikovano, zahtevno – sve dok vam daje lekcije koje treba da savladate i podstiče samospoznaju i oduhovljenje. Ali, kada naučite neke lekcije, nemate potrebe da ih ponavljate, niti da se držite uslova i osoba sa kojima su one kreirane. Velika je sreća i blagoslov imati oko sebe ljude sa kojima ste zajedno na putu rasta i razvoja, koji se menjaju zajedno sa vama i sa kojima imate duhovnu vezu, onu koja uvek podstiče i koja je suština prave ljubavi. U takvim odnosima saznanja su zajednička i podsticajna, oni su inspirativni, podržavajući i motivišući, trajno. Ali, kada sa nekim potrošite odnos, naučite lekcije i osećate da vas taj odnos sputava, jer ste spremni za viši nivo, a druga osoba nije, onda treba da odustanete. Čak i onada kada silno želite da drugu osobu povučete i pogurate, da joj pomognete da nađe sebe i proširi svoja ograničenja, kako bi mogla da vas prati. 

Comments