Ako bi verovali ženama, morali bi da ih obožavaju. Ili barem da posumnjaju u postojanje Boga. Ili makar da im sine kroz glavu da se radi o Boginji.

A to je teško. Lakše je ne verovati i nemati poverenja.

Još teže je ono što se krije u srcu jeresi.

Za muškarca, žena je majka – psihološki i emotivno, doživljaj žene je poivezan sa doživljajem majke. Ljubav, hrana, zaštita, nežnost.

Kad dečak shvati da je dečak, različit od žena, počinje mukotrpno odvajanje od majke i identifikacija sa idejom muževnosti. To nije obavezno i identifikacija sa realnim muškim figurama u okolini. Ponekad je majka alfa ženka, dominantne muške energije. Ona koja vodi čopor, dovodi ga u red, hrani ga i brani. Ponekad je sin jedini član tog čopora. I da bi postao vođa, kao što muškarac treba da bude, mora da se izbori protiv majke.

Zašto nam muškarci ne veruju1 Zašto nam muškarci ne veruju
Comments