Poruka savremene popularne psihologije, na kojoj su bazirana mnoga učenja i prakse, kaže da moramo da radimo na vezi, da bi ona bila dobra i postala bolja. Osvešćenje potreba, strategije komunikacije, osmišljeno davanje i primanje, suočavanje sa problemima, zdravi kompromisi… Sve je to rad na vezi, koji često pokušavamo da obavimo same, vukući i gurajući svoje nevoljne partnere tamo kuda im se uopšte ne ide.

Zahtevi savremenog partnerstva, koje treba da uskladimo sa zahtevima savremene uloge žene u društvu i porodici, koje treba uskladiti sa ličnim potrebama za buđenjem i produbljivanjem svojih potencijala. Deluje kao ozbiljan, težak i zahtevan posao koji traži rad 24/7, bez opuštanja i pauze.

na dobroj vezi mora da se radi 1 Zašto pogrešno tumačimo poruku na dobroj vezi mora da se radi

Nasuprot teškom radu na vezi, na sebi i na poslu, stoji lakoća sa kojom radimo ono što volimo, kao i lakoća spontanosti sa kojom se odvijaju stvari koje nam dobro idu.

Zašto nam je lakše da poverujemo da ćemo uspeti u vezi ako udarnički radimo, nego ako se opustimo i ako stvari idu lako i spontano?

Comments