Osmeh je izraz ljubaznosti i dobrog raspoloženja, ali, da li si uvek raspoložena da budeš ljubazna, ili, da li se uvek osmehuješ kad si dobro raspoložena? Spontano, osmeh ne možeš da zadržiš kad se obraduješ, ali ponekad te i prijatna iznenađenja toliko dirnu i ganu, da se na tvom licu čita samo zaprepašćenje, ili ti čak krenu suze.
U socijalnom kontekstu, osmehom se manipuliše. Njime maskiraš neprijatnost, nesigurnost, zbunjenost. Osmehuješ se namrgođenim licima šalterskih službenika usredsređenih na posao, prodavačicama, svakome koga imaš nešto da pitaš ili zamoliš za neku uslugu. Osmehuješ se kad ti neko postavi neko nezgodno pitanje, da kupiš malo vremena za razmišljanje, osmehuješ se kad nisi dobro čula ili razumela šalu, da ne pokažeš da si rasejana i odsutna ili da ne ispadneš glupa.

smeh 1 Zašto te ljudi teraju da se smeškaš?
Comments