Veći procenat žena teže dolazi do orgazma, manje je onih koje svršavaju lako, brzo, učestalo i dugo. I jedne i druge uživaju u seksu. One prve kažu da uopšte ne znači da je seks bio loš i nezadovoljavajući ako nisu postigle orgazam, one druge uopšte ne misle da je seks bio dobar i zadovoljavajući ako su svršile samo jednom. Dakle, iako znamo šta je za nas dobar seks, taj doživljaj se veoma razlikuje u zavisnosti od naših ograzmičnih kapaciteta.

Kapacitet – ključna reč

Kad možeš da svršiš deset puta za isto vreme koje je potrebno nekoj drugoj da postigne jedan orgazam, moraš da objasniš muškarcu koji se verovatno prvi put sreće sa tom pojavom, da je sa tobom ta igra drugačija. Jer on će smatrati da je jedan orgazam po glavi učesnika u jednom odnosu sasvim dovoljan, ili još gore, misliće da i vi spadate u one kojima je seks sasvim dobar i zadovoljavajući i bez orgazma. Tako je naučio. A sad treba da nauči da ste vi sa jednim orgazmom tek počeli da se zagrevate.

Stvari koje razumeju žene koje lako doživljavaju orgazam Stvari koje razumeju žene koje lako doživljavaju orgazam
Comments