Borba polova večita je tema. Ovog puta je obrazovanje to što ih je odvojilo na dve suprotne strane.

Ko je obrazovaniji pitanje je dana. Postoji tvrdnja da su žene u proseku obrazovanije od muškaraca. Prema istraživanju centra Pew Research, žene vode po broju diploma. To možda nije velika prednost, ali znači.

Upoređujući statistiku iz 1960. godine kada je procenat obrazovanih žena u odnosu na muškarce bio dva puta manji, ovo danas je odličan pomak. Kako vreme leti, tako se ciljevi generacija smenjuju. Izgleda da su žene rešile da uzmu stvar u svoje ruke, a krenule su u nove pohode uz pomoć obrazovanja.

Pametno!

Pošto postoji tvrdnja da obrazovani muškarci i žene duže žive, šta čekate, knjiga u ruke i na posao.

Slika 114 Žene vs. muškarci: Ko je obrazovaniji?

Tačno!

Izvor fotografije: kamatica.com


Violeta Stojanović

Comments