Šta da radim sa svojim životom? Ovo pitanje vam se pojavljuje na svim životnim prekretnicama, nezavisno od godina u kojima vam se dešavaju – možda još ništa niste započeli i izgradili, a ne znate šta ćete sa sobom i svojim životom, možda ste zatvorili jedan krug i sada vam nedostaju ciljevi i izazovi, možda je nestalo ono što je bio smisao vašeg života, pa ste izgubljeni i ne znate kako ćete dalje. A možda vam je sve dosadilo i čini vam se da ste sve promašili. Zbog čega god da sebi postavljate suštinsko pitanje o tome šta da radite sa svojim životom, pokušajte sa nekoliko esencijalnih potpitanja, koja će vam pomoći da razmotrite problem iz različitih uglova. 

Šta je vredno muke i napora? 

Ovo pitanje podrazumeva da razumete da ništa nije lako i jednostavno, odnosno, da se u životu vredi potruditi oko onoga što vam je važno. Dakle, šta je vredno vaše žrtve, patnje, napora, istrajavanja? Ostvarenje vaših snova? Deca? Porodica? Karijera? Sve su to vredne i važne oblasti života i svaka nosi svoje izazove i zahteve. Možda je nešto od toga do sada bilo u fokusu, pa vam je potreban nov prioritet, a osećate se bezvoljno i ispražnjeno? Možda vam je potrebno da život pojednostavite, da odbacite sve što je suvišno, da se posvetite sebi? Ponekad je teško razabrati šta je najvažnije, pa zato nastavite sa potpitanjima. 

Kako zamišljate najbolju verziju sebe? 

Zamislite tu osobu, koja želite da budete. Zanimljiva, mudra, ljubazna, produktivna, smirena, organizovana, puna ljubavi… Zamišljajući najbolju verziju sebe, otkrićete – da to već jeste. Mnogo puta ste dali najbolje od sebe i dostigli (i nadmašili) svoju zamisao o tome kakvi bi trebalo da budete. Samo ste to zaboravili, jer ne možete uvek i neprekidno biti na visini zadatka – nije prirodno. Usponi i padovi su prirodni. Ako ste sada u minusu, sledeća faza je plus, čak i ako je samo dostizanje nule – a vi to možete, jer vi to već jeste, sve najbolje što imate i umete, već ste davali i radili i nastavićete, jer to jeste prirodno. I opet ćete se umoriti, zaglaviti i zapitati nad sobom, opet ćete pasti, a zatim ćete se opet podići i nastaviti. Možda možete malo više tih svojih darova da usmerite ka sebi? 

Comments