Ehoizam se smatra suprotnim od narcizma, ali zapravo, ehoisti se plaše da ne deluju narcisoidno i neguju ponašanja za koja veruju da ih prikazuju u najboljem svetlu. Ehoisti imaju tendenciju da preteruju u srdačnosti, uslužnosti i skromnosti, toliko da vrlo slabo primaju od drugih. Koliko su narcisi zaokupljeni sami sobom, toliko ehoisti sami sebe apsorbuju.

Ponašanja koja karakterišu ehoizam

Izbegavanje centra pažnje

Ehoisti aktivno izbegavaju da se nađu u bilo kakvom, stvarnom ili zamišljenom, centru pažnje. Čak i suptilno priznanje njihovih dostignuća ili prepoznavanje i uvažavanje njihovih potreba čini da se osećaju sebično, nezaslužno, ili krivo – oni su stalno na oprezu, kako ne bi učnili ništa zbog čega bi mogli da deluju narcisoidno.

Nisko samopoštovanje

Ehoizam karakteriše nisko samopoštovanje – ehoisti su odlični u brizi o drugima i rešavanju njihovih problema, toliko da se oko toga vrti njihov identitet. Bez obzira na svoje potrebe i želje, oni stavljaju druge na prvo mesto i pronalaze načina da objasne zašto je to u redu, čak i po cenu sopstvenog blagostanja.

Ehoisti veruju da je u redu da drugi imaju potrebe i želje, ali oni smatraju da je slabost ako i sami imaju potrebe i želje. Teško im je da prime brigu i naklonost.

Pročitajte i ovo: Stvari koje će reći narcisoidni roditelj

Ehoizam i loše granice

Ehoisti imaju slabe granice ili nisu ni svesni da im je dozvoljeno da imaju granice. Retko govore „ne“ i naporno rade da pokažu koliko su skromni i nearogantni, često na svoju štetu. Nikada se neće hvaliti, koristiće neutralne izraze ili će o sebi i svom poslu govoriti sa omalovažavanjem. Ponašaju se kao da im ništa ne treba, a ako neko primeti njihovo zalaganje, to je u redu samo u kontekstu onoga što rade za druge. Fokusiranje na probleme drugih, čini ih dopadljivim, što ehoisti koriste kao strategiju da spreče odbacivanje.

Ehoisti ne traže pomoć i pažljivo prate svoje zahteve, vodeći računa da ni u čemu ne ispadnu sebični. Međutim, svako u životu nailazi na prepreke i periode kada mu je potrebna podrška – ovde ehoisti počinju da doživljavaju emocionalni stres i slom u svakodnevnom funkcionisanju.

Ehoizam ukorenjen u vaspitanju

Ehoizam može proisteći iz vaspitanja i načina života u porodici. Ako su nečiji roditelji obeshrabrivali ponos i promovisali preteranu skromnost, deca bi mogla da usvoje taj isti obrazac ponašanja. Postoje i slučajevi kada roditelji potajno zavide talentima i dostignućima svog deteta (zbog svojih sopstvenih neostvarenih snova), pa ih napadaju svaki put kada su u centru pažnje. Ehoizam takođe može biti podstaknut napadima braće i sestara – u pokušaju da se zaštite, ehoisti se povlače i pribegavaju samosabotaži.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mao.ge (@mao.ge)

Šta je zdrav narcizam

Ehoizam može biti jednako „mračan“ kao i narcizam, nalazeći se na suprotnom kraju spektra. Ono što se nalazi u centru spektra, moglo bi da se nazove zdravim narcizmom – a to je ono čemu treba težiti, u smislu samosvesti, samopoštovanja i stavljanja sebe na prvo mesto, uz prepoznavanje kada ste suviše zaokupljeni sobom, kada treba da se povučete i nekome napravite mesto, kako da pružite pomoć i podršku, kao i kako da je tražite i primite.

Ako prepoznajete sebe i shvatate da je ehoizam problem koji vas sprečava da živite svoj najbolji život, počnite da vežbate „mišiće“ zdravog narcizma. Nabrojte stvari zbog kojih ste ponosni na sebe, a ako vam to teško ide, pitajte svoje najbliže u čemu ste dobri, koje su vaše najbolje osobine, ili kako bi vas oni opisali i predstavili nekom nepoznatom.

Nastojte da postavite zdrave granice i podignete svoje samopoštovanje, tako što ćete vežbati stavljanje sebe na prvo mesto. Svakog dana vežbajte jednu stvar u kojoj brinete o sebi i nagrađujete sebe.

Ehoizam je često pojačan traumatskim iskustvima iz detinjstva i ako je to vaš slučaj, nepohodno je da se obratite za pomoć profesionalcu, koji će vas naučiti da prevaziđete taj skript i da vrednujete sebe.

Shvatite svoje mane kao prednost – za razliku od narcisa, ehositi imaju ogromne zalihe empatije, koje možete zamisliti kao prepunu banku dobre karme. Ako ste malo više usmereni na sebe i malo manje ehoisti, vi samo trošite zarađenu kamatu – ostaju vam tone rezervi. Ako smanjite ehoizam i dalje ćete biti srdačno i brižno biće, malo spremnije da pokaže tu srdačnost i saosećanje i samo sebi. Zdrava doza narcizma vam pomaže da budete uravnoteženiji i omogućava da se ispoljite u svoj svojoj vrednosti.

Pročitajte i ovo: Kako i kada treba da tražite pomoć

Naslovna fotografija: instagram.com/mao.ge

Brankica Milošević

Comments