Propovedati seksualnu slobodu je nezahvalno i opasno. Zato što je za svaki oblik slobode potrebna vrhunska svest i stopostotna odgovornost, inače, sloboda nije ništa osim propagande, koja nekome koristi, a nekome šteti. Ako podržavate žensku seksulanu slobodu, radite za muškarce, oni imaju koristi – veći broj recki u njihovom tefteru, postignutih bez muke i zasluge, pod parolom one hoće isto što i mi. Da li one hoće što duži spisak muškaraca sa kojima su spavale, kako bi se hvalile u društvu i bile glavne carice – jebačice među drugaricama? Kako bi tu cifru natakle na nos svakom sledećem tipu, pa da merimo čiji je veći? Spisak, mislim.

Izvinjavam se, ali mislim da ovde imamo žestok zastoj u komunikaciji. Tačnije, potpunu izgubljenost u prevodu. Ne poznajem žensko stvorenje koje se hvali brojem partnera i shvata kresanje kao neku vrstu takmičanja u postizanju pogodaka na domaćem terenu i duplo u gostima. Znam mnoge žene koje ne znaju tačno šta hoće, ali ne poznajem ni jednu koja hoće isto što i oni u onom smislu kako se seksualna sloboda tumači i propagira – još jedna recka, fizičko pražnjenje bez emotivnog ulaganja.

ljubav31 Ako imate MNOGO (lošeg) seksualnog iskustva, ovaj tekst je za vas!
Comments