Svojim zapanjujućim nastupom na YouTube, u videu u kome poziva momke da joj se jave, ako ispunjavaju njene uslove i zahteve, Kaja je digla silnu prašinu na društvenim mrežama. Verovatno je u nekom trenutku shvatila da se suviše izložila, pa je uklonila video, ali neko ga je postavio ponovo i pregledi i komentari su počeli da se gomilaju. A komentari i muškog i ženskog sveta su takvi, da je jasno kako je Kaja ubola u centar. Pitanje je u centar čega? Pogledajte snimak, koji će, osećam, postati Kajin krst i breme (ako već nije postao) a možda će joj i pomoći da nađe nekog kome će biti lepa, zanimljiva i zabavna, kao što sama tvrdi da jeste.

Muški komentari Kajine prezentacije svojih stavova o vezi i potraživanja od budućeg momka delom su vrlo eksplicitni. Ženski su još gori. Pakosni, otrovni, nipodaštavajući. Kaja je podigla svoj prst sa nadograđenom kandžom i gurnula ga u oko ženske percepcije – sebe samih. Šta nas je to toliko pogodilo?

Comments