Danas imati HPV infekciju nije tabu tema. Ali s obzirom na činjenicu da je pojava HPV infekcije sve češća i češća, morate biti svjesni da je potrebno informirati se o HPV-u, humanom papiloma virusu. Pa, dakle, krenimo s 13 činjenica o HPV infekciji.

1. Ako imate HPV u organizmu, to nije znak da imate rak vrata maternice.

2. Istina je da je HPV povezan s rakom vrata maternice, ali žena koja je zaražena HPV-om najčešće neće imati rak vrata maternice.

3. Muškarci su prenositelji virusne infekcije, a žene spremnici.

4. Postoji oko 100 poznatih tipova HPV-a.

5. Tipovi HPV-a podijeljeni su u tri vrste: HPV niskog rizika (najčešće 6, 11, 42, 43, 44, 54, 55), HPV srednjeg rizika (najčešće 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 63) i visokog rizika (najčešće 16, 18).

6. Ako radite PAPA test svakih pola godine ili svakih godinu dana i ako je PAPA test uredan, nemate razloga za brigu. Nije potrebno ići na testiranje imate li možda HPV u organizmu ili ne.

7. Mnoge žene imaju HPV, a da to i ne znaju jer je PAPA test uredan. Zamislite, dakle, kakav bi kaos nastao kad bi sve djevojke i žene krenule na detekciju i tipizaciju. Besmisleno. Oko 75% stanovništva bilo je u doticaju s nekim od tipova HPV-a, a da to nikad neće saznati.

Trbuh Brini o sebi: Žensko zdravlje

8. HPV infekcija najčešće nema simptome, ali može uzrokovati promjene na vratu maternice ili kondilome. Zato je za svaku spolno aktivnu ženu obavezan najmanje jedan ginekološki pregled godišnje.

9. Za HPV nema lijeka. Tijelo se protiv HPV-a bori imunitetom. Stoga, ako imate HPV, radite na podizanju imuniteta. Ako HPV počne raditi promjene na PAPA testu (u smislu CIN-ova i slično), potrebno je slijediti savjete ginekologa kako bi se promjene uklonile.

10. Nema smisla tražiti tko vas je od partnera zarazio (ako ste imali više od jednog partnera). Možda ste zaraženi prije mjesec dana, a možda prije tri godine. U trenutku pada imuniteta, virus se može aktivirati.

11. Potrebno je uvijek koristiti kondom za sprječavanje širenja zaraze. Iako kondom ne štiti 100%, znatno smanjuje mogućnost zaraze.

12. Mnogi će reći da su se HPV-om zarazili zbog brisanja tuđim ručnikom i slično. Na to možete zaboraviti. HPV se, u 99% slučajeva, prenosi isključivo i samo seksualnim odnosom.

13. HPV i problemi koji se s njim mogu javiti ne označavaju smak svijeta. Potrebno je ići svakih 4-6 mjeseci na ginekološke preglede, PAPA test i slijediti savjete ginekologa.

Obratite se odabranom liječniku za sve ostale informacije. Brini o sebi: Žensko zdravlje isključivo je edukativnog i informativnog karaktera da bi se proširila svijest djevojaka i žena o HPV-u, pošasti današnjice.

Edukacija, odgovornost, redoviti ginekološki pregledi i upotreba kondoma preduvjet su za zdrav život. Brini o sebi!

Još tekstova “Brini o sebi”.

Ela Vujanić 

Comments