Taj koncept o jačim i lepšim polovinama, uopšte ne razumem dobro. Razumem kompatibilnost, dopunjavanje – ono kad je neko pametan u stvarima u kojima ti nisi, ili kad je neko jak gde je onaj drugi slab, pa razmenjujete pamet i snagu, kad možete. Jer ne možete uvek. Nekad morate sa svojom ograničenom pameću i manjkom snage da odradite sve sami, pa kako ispadne.

Priča o polovinama potiče iz onog mita o dvopolnom biću (Androginu) koje je nekada bilo celo i kompletno, pa je rasečeno na pola i osuđeno da traži svoju drugu polovinu. Ljubomorni bogovi su prepolovili Androgina. Tja, ti bogovi iz priča uvek kažnjavaju ljude i osuđuju ih na razne izgone iz raznih rajeva, već prema količini bogova i religiji koja im se klanja. I ti bogovi su uvek gladni telesnog iskustva, iskre života u krvi i mesu i na razne načine se dovijaju da upiju to iskustvo. Uzimaju telesna obličja i prave ženama decu, šalju svoje sinove da ih kače na krstove…

Kafa2 Da li smo nečija bolja POLOVINA, ili smo svoja celina?

Ne razumem ni koncept božije ljubomore na ljudska stvorenja – izgleda da ovde baš puno toga ne razumem – ali ono što znam je da je čovek iskustvonosac, dužan da živi i doživljava i da je to ono sa čime odlazi tvorcu na istinu (u bilo kom kosmičkom ili religioznom konceptu koji nam je prihvatljiv) i da bogovi svakako dobijaju svoj deo ljudskog iskustva. Presude, izgoni, ljubomora, seča tela na pola – to smo sve sami izmislili, da bi se nekako nosili na neprihvatljivim kosmičkim istinama i da bismo ih nekako nagurali u religiozne i društvene koncepte koji su nam bliski. Jedna od tih teško shvatljivih i slabo prihvatljivih istina je celina, jedinstvo, jednost – sve je jedno – kako dosegoše neki pametniji i snažniji umovi od mog.

U tom konceptu jedinstva, dvoje ljudi, žena i muškarac, jin i jang energija, nisu dve polovine jedinstva koje tvore, nego su dve posebne celine, koje nastoje da postignu što kompletnije jedinstvo u zemaljskim konceptima sjedinjenja – ljubavi, braku, porodici, društvu. Jedno celo i još jedno celo, udružuju se zarad širenja celine i svako od njih ima zadatak da kroz iskustvo udruživanja proširi kapacitete i granice sopstvene celine, da bi se što bolje povezalo sa celinom onog drugog, obogatilo, potvrdilo i utelovilo ukupno jedinstvo, celinu, jednost.

Comments