Stručna konferencija posvećena neuromarketingu, oblasti koja privlači sve više interesovanja u svetu, ali i kod nas, održana je 31. marta, na Univerzitetu Metropolitan u Nišu. Univerzitet Metropolitan je vizionarski univerzitet, koji prati trendove i ove godine je održao značajnu konferenciju u periodu kada se održao i Neuromarketing svetski forum u Londonu. Na konferenciji su bili prisutni vodeći stručnjaci iz oblasti psihologije, neurologije, marketinga i ekonomije. Pored profesora i asistenata iz Beograda i sa Univerziteta Metropolitan, govornici su bili iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske sa srodnih obrazovnih i istraživačkih institucija koji se bave pomenutim oblastima.

neuromarketing konferencija 1 Da li ste čuli za neuromarketing?

Cilj konferencije “Neuromarketing 2017.” je da ukaže na značaj neuromarketinga u istraživačkom i praktičnom smislu i doprinese razumevanju načina na koji se neuromarketing može kombinovati sa ostalim disciplinama kao što su ekonomija, psihologija, dizajn, IT ili veštačka inteligencija. Pored toga, namera je i povezivanje stručnjaka sa predstavnicima privrede, čime bi se pružila prilika da iz prve ruke steknu saznanja do kojih se do sada došlo u istraživanjima.

neuromarketing konferencija 2 Da li ste čuli za neuromarketing?

Stručna konferencija o neuromarketingu bila je namenjena svima koji žele da u svom poslovanju što bolje primene rezultate iz proučavanja motiva, podsvesnih reakcija i psihologije potrošača koji pokreću odluke o kupovini. Ova istraživanja mogu da naprave značajnu promenu u pristupu koji u svom poslovanju imaju marketinški stručnjaci u kompanijama, vlasnici kompanija, marketinške agencije, istraživači, profesori, ali i studenti iz ove i drugih srodnih oblasti, kao i mediji.

Univerzitet Metropolitan će u budućnosti nastaviti sa konferencijama ovog tipa i pružiti najnovije teme iz stručnih oblasti koje su aktuelne na svetskom nivou.

Comments