Osećanja su prisutna, ne bi mogla da kažeš da se ljubav gasi, ali vas dvoje se udaljavate, evidentno. Da li je u pitanju period koji možete da prevaziđete, ili ste zapustili svoju vezu i urušavanje je krenulo prirodnim padom – onako kako propadaju sve stvari i svi odnosi koji se ne održavaju i ne neguju? Umesto da se pitaš ko je kriv i da pokušavaš da opravdaš sebe, sagledaj situaciju realno i pošteno – da li se ove stvari dešavaju u tvojoj vezi, kada su počele i dokle je urušavanje stiglo, odnosno, ima li pomoći i popravke? Ponekad ljubav nije dovoljan razlog da se veza spasava, a ponekad je dovoljno biti svestan onoga što se dešava – jer se ne dešava samo od sebe. Oboje jednako utičete na ono što se događa u vašem odnosu, a evo čime možda ti doprinosiš, a da toga nisi dovoljno svesna.

Ogovaraš partnera

Naravno da ti je potrebno da se poveriš prijateljici, nekome ko je sto posto na tvojoj strani, kad imaš neki problem sa partnerom. Ali ako hvataš sebe kako izražavaš svoje sumnje u partnera, negativnost i osudu njegovog ponašanja i u širem krugu ljudi sa kojima vodiš lične razgovore, to je ogovaranje partnera. Ti možda nalaziš trenutnu podršku od drugih u tome kako se osećaš, ali imaj u vidu da oni stvaraju negativnu sliku o tvom partneru (i pitaju se zašto si sa njim, ako nisi zadovoljna) koja će ti se na neprijatan način nalaziti pred očima i ubuduće, a biće naročito neprijatno ako se veza nastavi i produbi – tada nemoj očekivati da će tvoj izbor podržati onih kojima si se žalila i govorila loše o čoveku koga si izabrala za svog partnera.

veza 1 Da li znaš zašto tvoja veza postaje disfunkcionalna?
Comments