15. marta 2017. godine potpisan je Ugovor o pristupanju fakulteta FEFA Univerzitetu Metropolitan. U četvrtak 16. marta 2017. godine, u skladu sa ovim ugovorom i dopisom fakulteta FEFA, Senat Univerziteta Metropolitan je doneo odluku o prijemu fakulteta FEFA u sastav Univerziteta Metropolitan.

fefa i metropolitan 1 FEFA je i zvanično deo Univerziteta Metropolitan

Ugovor su potpisali, rektor Univerziteta Metropolitan profesor dr Dragan Domazet i dekan fakulteta FEFA, profesor dr Nebojša Savić. Potpisivanju je prisustvovao i profesor dr Goran Pitić sa fakulteta FEFA.

fefa i metropolitan 2 FEFA je i zvanično deo Univerziteta Metropolitan

FEFA će od danas poslovati kao fakultet u sastavu Univerziteta Metropolitan, sa svojstvom pravnog lica. Ovo je čin objedinjavanja i bliske saradanje dve privatne visokoškolske ustanove, koje su opredeljene da nude kvalitetno visoko obrazovanje. Daljom bliskom saradnjom integrisanog Univerziteta Metropolitan, koji u svom sastavu ima tri fakulteta bez svojstva pravnog lica (Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za menadžment i Fakultet digitalnih umetnosti) i sada četvrtog fakulteta u svom sastavu FEFA, ali sa svojstvom pravnog lica, očekuje se još veći nivo kvaliteta obrazovanja koji nude.

fefa i metropolitan 3 FEFA je i zvanično deo Univerziteta Metropolitan

Ovim činom objedinjavanja, stvoreno je značajno jezgro kvalitetnog privatnog visokog obrazovanja u Srbiji, okrenuto što bližom saradnjom sa svetom biznisa i industrijom. Samo tako se može ostvariti kvalitetno obrazovanje, tj. obrazovanje koje zadovoljava potrebe i očekivanja poslodavaca, a koje osposobljava studente da razvijaju svoje uspešne profesionalne karijere.

Comments