Fotografišite

Fotografišite, ali ne građevine i poznata mesta. Pokušajte da na fotografijama uhvatite stvarni život grada. Ako vam to uspe, imaćete priliku da kroz taj serijal fotografija, najbolje upoznate grad u kome živite.

TURISTIKINJA Kako da budete turista u svom rodnom gradu

Olivera Denčić

Comments