Oblik obrnutog trougla

Ukoliko imate telo oblika obrnutog trougla, to znači da su vaša ramena mnogo šira od vaših kukova, odnosno da su mere vaših ramena za 5 procenata veće od mera vaših kukova, tj. količnik mera vaših ramena sa merama vaših kukova treba da bude ≥ 1.05.

oblik tela 2 Nepogrešiv način da odrediš oblik svog tela

Koja će garderoba vama najbolje stajati: Strukirane jakne sa asimetričnim kopčanjem, zato što će na pravi način napraviti balans između vaših ramena i kukova.

oblik tela 3 Nepogrešiv način da odrediš oblik svog tela
Comments