Oblik trougla ili kruške

Devojke koje imaju telo oblika trougla ili kruške imaju šire bokove od ramena, što znači da je širina njihovih kukova za 5 posto veća od širine ramena i grudi, dok sam količnik treba da bude veći ili jednak broju 1.05.

oblik tela 6 Nepogrešiv način da odrediš oblik svog tela

Koja će garderoba vama najbolje stajati: Strukirane haljine zato što će na pravi način neutralisati širinu vaših kukova.

oblik tela 7 Nepogrešiv način da odrediš oblik svog tela
Comments