Verujte

Nemojte se primati na ono što ne možete da kontrolišete – a to je većina životnih okolnosti koje zapljuskuju vaš brod koji pokušava da održi pravac (i podignut pramac) i usmeri se ka nekom svetioniku. Usredsredite svoje delovanje na područje koje je pod vašom ingerencijom, učinite sve što možete i što ima smisla, a sve ostalo poverite višim silama.

Možda imate kome da se pomolite, a možda ste ateista, ali svako živ oseća upliv kosmičkog haosa i kosmičkih namera u svoj život, iako ne može da sagleda zakonitosti i pronađe racionalno objašnjenje. E pa, nemojte biti racionalni, jer će vam mozak pregoreti, u nastojanju da sputa vaša osećanja. Budite iracionalni i pustite neka se svemir, Bog, viša sila, kosmička inteligencija, anđeli čuvari ili duhovi predaka – šta god vam je blisko – postaraju za tu situaciju koja vas brine, a na koju nemate uticaj.

4 načina i taktika da isključiš mozak4 4 načina i taktika da isključiš mozak

Izvor fotografija: designscene

Aleksina Đorđević

Comments