BROJ 22: Ovaj broj zatvara mnoge cikluse i nagoveštava velike i globalne promene. Obično broj 22 nose ljudi natprosečnih sposobnosti, pa imaju priliku da menjaju svet. Oni umeju da u idealima za opšteljudsko dobro zanemare vlastite interese. Život vam je obeležen mnogobrojnim aktivnostima i pokušajima da učinite nešto od velikog značaja za svet, a posledice su uglavnom dela koja pamte generacije.

I+Blame+Coco+coco+love+mag+scan Koji je tvoj broj?

Stefana Pavlović: “Jer ja sam za teatre sa mnogo srca i vatre, teatre smeha i suza, gde nikad ne vlada red, gde ima i svađe, i pesme, i vriske, i aplauza. I kraj se ne zna unapred!”