BROJ 2: U vašem životu preovladava jedna vrsta saradnje i smirenosti, ponekad čak i pasivnosti. Najbolje se snalazite u paru, i veoma ste talentovani za diplomatiju i saradnju uopšte. Razvijate se i uspevate postepeno, te kod vas nema velikih skokova. Marljivim i strpljivim pristupom i tolerancijom uz druge ćete postići svoj maksimum. Pošteni ste i skromni, miroljubivi, često i nepopravljivi sanjari, i vrlo maštoviti. Imate problem sa konkurencijom, ne podnosite dobro pritisak ili naređivanje, a kada se stvari ne odvijaju kako vama odgovara, umete da budete ljuti i nezadovoljni.

love Koji je tvoj broj?