Sve veća zastupljenost društvenih mreža među ljudima širom sveta dovela je do toga da psiholozi i sociolozi mnogo pažnje posvećuju detaljnoj analizi načina na koji ih ljudi upotrebljavaju, kako se na njima ponašaju, ali i načina na koje one utiču na njihovu komunikaciju s drugim ljudima, na odnose koje svaki pojedinac gradi s drugima, pa i na pojavu različitih fizičkih, ali i psihičkih poremećaja. Facebook, Instagram, Snapchat samo su neke od platforma koje koristimo u toku dana, dok se broj sati provedenih na nekoj od ovih društvenih mreža vrtoglavo povećava. Da stvar bude još gora, ovih dana je jedno istraživanje pokazalo da čak i upotreba određenih filtera za sređivanje fotografija na Instagramu može da ukaže na pojavu depresije kod ljudi.

koriscenje ovog instagram filtera moze pokazati znake depresije 1 Korišćenje ovog FILTERA na Instagramu može pokazati znake depresije!
Comments